دسته‌بندی: ,

هنر گچبری در انواع خط کوفی همراه نقوش اسلیمی خرطوم فیلی روند تحول این هنر در دورهٔ سلجوقی بوده است. به طور کلی هنر گچبری در دوره سلجوقی مورد توجه در نماسازی داخلی بوده است. از میان آثار این دوره می‌توان به گچبریهای مسجد اردستان با خط کوفی ((مُزهّر)) و گنبد و مسجد علویان در همدان اشاره داشت.